služby    podmínky    technické parametry    reference    kontakt    FAQ
 

Podmínky využití služeb

  • Zákazník bude využívat pronajatý prostor k vystavení dat, která neporušují žádný ze zákonů České Republiky. Nebude porušovat autorská práva, nebude záměrně rozesílat nevyžádanou poštu, nebude provádět činnost, která by mohla představovat ohrožení ostatních uživatelů internetu.
  • Zákazník se zavazuje nečinit žádné kroky, které by mohly ohrozit bezpečnost serveru a dat na něm uložených. Konkrétně není bez vědomí správce serveru povolena instalace a provozování softwaru nebo skriptů pro analýzu síťového provozu (sniffery), je zakázáno skenování sítě a jakékoliv jiné aktivity, které by bylo možno považovat za ohrožující bezpečnost ostatních uživatelů sítě internet.
  • Zákazník z bezpečnostních důvodů nebude umožňovat přístup ke službě třetím osobám.
  • Zákazník bude co nejrychleji informovat provozovatele služby o jakýchkoliv problémech s provozem služby.
  • Zákazník nese plnou odpovědnost za svá data uložená na serveru (HTML/PHP kód, obsah databáze, e-maily).
  • Poskytovatel služby ji bude provozovat k maximální spokojenosti zákazníka a informovat ho o novinkách ev. problémech při poskytování služby.
  • Poskytovatel se zavazuje udržet veškeré údaje a citlivá data týkající se zákazníka, jeho internetové prezentace a/nebo jeho činnosti na internetu v tajnosti a za žádných okolností je nebude poskytovat třetím stranám.
  • Poskytovatel nenese zodpovědnost za nefunkčnost jakékoliv části sítě internet, kromě serveru mindstorm.cz V případě havárie serveru se poskytovatel zavazuje zprovoznit službu do 48 hodin.